ברוכים הבאים לספר אורחים של צימר בשושו


לקוחות יקרים, דעתכם חשובה לנו!
נשמח לקבל תגובות, המלצות והערות לשיפור השירות

{$EGN['content']} {$EGN['adm_home']}
©2011-2013 צימר בשושו | מפת אתר
EOF; } // new message function html_msg($username, $email, $icq, $url, $city, $addtime, $ip, $mid, $text, $answer) { global $CFG, $EGN, $LANG; // START //if admin if($EGN['adm']==1) { $admenu = "
{$LANG['toanswer']} | {$LANG['toedit']} | {$LANG['toremove']}
"; $ip = "".$ip."  "; $user_email = $email; $EGN['adm_home'] = "
לתפריט הראשי של ניהול ספר האורחים
"; } else { $admenu = ""; $ip = ""; $user_email = ""; $EGN['adm_home'] = ""; } // if there is an answer if($answer != '')$answer = "
{$LANG['answer']}:
{$answer}
"; // if entered url if($url != '')$url = "URL {$LANG['gotosite']}
"; // if entered icq if($icq != '')$icq = "".$icq."
"; // if entered city if($city != '')$city = "City {$city}"; // message date&time $addtime = date('H:i, d.m.Y', $addtime); // END return << {$username} {$ip}  {$addtime}  {$user_email}   {$text}{$answer}{$admenu}
EOF; } // new message function html_msg_cens($username, $email, $icq, $url, $city, $addtime, $ip, $mid, $text, $answer) { global $CFG, $EGN, $LANG; // START //if admin if($EGN['adm']==1) { $admenu = "
{$LANG['topermit']} | {$LANG['toremove']}
"; $ip = "".$ip."  "; } else { $admenu = ""; $ip = ""; } // if there is an answer if($answer != '')$answer = "
{$LANG['answer']}:
{$answer}
"; // if entered url if($url != '')$url = "URL {$LANG['gotosite']}
"; // if entered icq if($icq != '')$icq = "".$icq."
"; // if entered city if($city != '')$city = "City {$city}"; // message date&time $addtime = date('H:i, d.m.Y', $addtime); // END return << {$username} {$ip}  {$addtime}  {$user_email}   {$text}{$answer}{$admenu}
EOF; } // captcha field function html_form_capcha($sid) { return "

"; } // ip field function html_form_ip($ip) { global $LANG; return "

{$LANG['ip']}:  {$ip}

"; } // add new message function html_form($username, $icq, $email, $city, $url, $text, $smiles, $capcha) { global $EGN, $LANG; return <<

הוסיפו את תגובתכם


{$capcha}


EOF; } // edit existing message function html_editform($mid, $username, $icq, $email, $city, $url, $text, $answer, $addtime, $ip, $smiles_text, $smiles_answer) { global $EGN, $LANG; return <<
{$capcha}

{$LANG['name']}:  

{$LANG['email']}:  

{$LANG['entermsg']}

{$LANG['smiles']}
{$smiles_text}

{$LANG['formatting']}

[B] [I] [U] [S] [URL]
[LEFT] [CENTER] [RIGHT] [SUP] [SUB]
 
{$LANG['entercomment']}


  {$LANG['toreturn']} »
 
{$LANG['smiles']}
{$smiles_answer}

{$LANG['formatting']}

[B] [I] [U] [S] [URL]
[LEFT] [CENTER] [RIGHT] [SUP] [SUB]

EOF; } // answer to existing message function html_commentform($mid, $answer, $smiles) { global $EGN, $LANG; return <<
{$LANG['entercomment']}


 {$LANG['toreturn']} »
 
{$LANG['smiles']}
{$smiles}

{$LANG['formatting']}

[B] [I] [U] [S] [URL]
[LEFT] [CENTER] [RIGHT] [SUP] [SUB]

EOF; } // pages function html_pages($pages, $pg, $pgc) { global $CFG, $LANG; return << {$pages} :{$LANG['page']} {$pg} {$LANG['from']} {$pgc}
EOF; } // error message function html_msg_error($text) { global $LANG; return <<
{$LANG['error']}
{$text}

{$LANG['tomainpage']} »
EOF; EOF; } // response on current action + redirect function html_msg_box($text, $url) { global $CFG, $LANG; if($url == '')$url = $_SERVER["HTTP_REFERER"]; if($url == '')$url = $CFG['gb_url']; return << {$LANG['message']}...

{$LANG['thanks']}

{$text}

{$LANG['waitmove']}

EOF; } // HTML - guestbook admin menu function html_admin_page() { global $CFG, $EGN, $LANG; $year = date('Y', time()); return << {$LANG['adminpanel']}

ניהול ספר אורחים


 
{$LANG['menu']}:
· {$LANG['mainpage']}
· {$LANG['config']}
· {$LANG['smiles']}
· {$LANG['ipban']}
· {$LANG['database']}
· {$LANG['new_messages']}

· {$LANG['messages']}

· {$LANG['exit']}
{$EGN['content']}

 
EOF; } // admin login function html_log_in($errors) { global $EGN, $LANG; return <<

{$LANG['enterinadmin']}

{$LANG['login']}: 
{$LANG['password']}: 


EOF; } ?>